Hem
Arkiv
Kontakta oss
Genomförda projekt
Tidigare projektPågående projekt 2013-2014
Affärsnytta & Sociala Medier andra omgången fas 2
Hösten 2013 och våren 2014  pågår andra omgången fas två av projektet
"Affärsnytta & Sociala Medier" med finansieringsstöd av Arvsfonden.

Just nu pågår uppstarten av matchingbanken.se
Alltsedan 2010 har Winnet Kungsbacka satsat stort på att utveckla utbytet mellan skola och näringsliv, mellan unga och erfarna och genom matchingbanken.se bryter vi nu ny mark och är först i Sverige att lansera denna unika möjlighet till dubbelsidig nytta för tillväxt och jobb.
För mer information om projektet kontakta Agneta Börjesson-Pihl, projektledare.


 

Projektet finansieras med stöd från Arvsfonden. Tillsammans med andra innovativa och framgångsrika projekt som "klassmorfar-systemet", BVC och MVC finansierade av Arvsfonden ser vi att matchingbanken.se är i gott sällskap. 
Samverkan sker med Encell - Nationellt centrum för livslångt lärande - vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.

...............................................................................................................

Genomfört projekt 2012-2013
Affärsnytta & Sociala Medier andra omgången fas 1
Hösten 2012 och våren 2013  drev vi med framgång fas ett i en fördjupning av projektet "Affärsnytta & Sociala Medier" med finansieringsstöd av Arvsfonden. Fas ett omfattade ett utbildningsprogram med professionella föreläsningar inom sociala medier tillsammans med workshoparbete med företagare och ungdomar för att lösa konkreta uppgifter inom företagen. Tankar samlades dessutom upp om en matchingbank, som framöver kan fortsätta förenkla och säkra kontakten mellan ungdomar och företagare.

Läs mer härProjektet finansieras med stöd från Arvsfonden. Tillsammans med andra innovativa och framgångsrika projekt som "klassmorfar-systemet", BVC och MVC finansierade av Arvsfonden ser vi att matchingbanken.se är i gott sällskap. 
Samverkan sker med Encell - Nationellt centrum för livslångt lärande - vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.
...............................................................................................................

Genomfört projekt 2010 

Affärsnytta & Sociala Medier

Hösten 2010 drev vi med framgång projektet "Affärsnytta & Sociala Medier".  Ett samverkansprojekt mellan de tre företagarnätverken i Kungsbacka, Winnet Kungsbacka (dåvarande Gertruds Döttrar), Företagarna Kungsbacka, Innerstadsbolaget samt Varlaskolan och Aranäsgymnasiet. Projektledare var Agneta Börjesson-Pihl.

Läs mer här >>
...............................................................................................................

Genomfört projekt 2008
På Egna Ben
– affärsutveckling för kvinnors
företagande

Projektet främjade företagsutveckling och visade på vad kvinnors företagande betyder för hållbar och jämställd utveckling i regionen. Syftet var vidare att sätta kvinnors företagande och entreprenörskap i fokus för att inspirera till affärsutveckling i Halland och övriga landet.

I samband med projektet På Egna Ben gjordes en tillväxtundersökning bland våra medlemmar. Nio av tio företagare hade en årstillväxt på mer än 10 procent, flera hade en tillväxtökning på mellan 50 och 100 procent.


 Klicka här (.pdf 2.48 MB) För projektdokumentation.


              

 Klicka på foldern för att se mer


Winnet Kungsbacka
Provided by Webforum